2014
- zakończenie studiów 2 stopnia i zdobycie tytułu magistra Informatyki.
Temat pracy magisterskiej: „Ocena własności serii czasowych w oparciu o grafy widzialności poziomej”.

2012
- rozpoczęcie studiów 2 stopnia ( magisterskie)
- zdobycie dyplomu studiów na kierunku Informatyka, specjalność Aplikacje Internetowe i bazy danych

2011
- zdobycie cert. ITA-101 Microsoft SQL Server 2008, 2010/2011 (Uniwersytet Gdański)

2010
- dobycie cert. ITA-107 Systemy Operacyjne, 2009/2010 (Uniwersytet Gdański)

2009
- rozpoczęcie studiów 1 stopnia kierunek Informatyka (Uniwersytet Gdański)

< 2000
- budowa pierwszych stron (czasy HTML 4.0 i FrontPage’a)