2014
– zakończenie studiów 2 stopnia i zdobycie tytułu magistra Informatyki.
Temat pracy magisterskiej: „Ocena własności serii czasowych w oparciu o grafy widzialności poziomej”.

2012
– rozpoczęcie studiów 2 stopnia ( magisterskie)
– zdobycie dyplomu studiów na kierunku Informatyka, specjalność Aplikacje Internetowe i bazy danych

2011
– zdobycie cert. ITA-101 Microsoft SQL Server 2008, 2010/2011 (Uniwersytet Gdański)

2010
– dobycie cert. ITA-107 Systemy Operacyjne, 2009/2010 (Uniwersytet Gdański)

2009
– rozpoczęcie studiów 1 stopnia kierunek Informatyka (Uniwersytet Gdański)

< 2000
– budowa pierwszych stron (czasy HTML 4.0 i FrontPage’a)