Poniżej przedstawiam listę projektów w których brałem udział: